Ругер

Бебешки Имена
Псевдоними:

Улица.Известни хора на име Ругер:

Няма известни хора с Ruger като първо име.

Забавен факт:

Ruger е американска компания за производство на огнестрелно оръжие.